Statssekretær Robin Kåss avlyser de opprinnelige garantiene

NRK har nå tatt tak i sertifikatsaken. NRK har fått statssekretær Robin Martin Kåss i tale og han bekrefter at regjeringen ikke vil oppfylle tidligere gitte garantier.
Småkraftforeninga ble også intervjuet og vi påpekte at man må holde de opprinnelige garantiene, og at vi fortsatt arbeider for at alle som er lovet sertifikater skal få det fra 2012.

Kåss sier følgende til NRK:

NRK: Så det du sier er at alle garantier som er gitt før september 2009 ikke gjelder lenger?

– Det man må forholde seg til, er de garantiene vi har gitt nå knyttet til den nye avtalen. Når det gjelder uttalelser knyttet til arbeid med støtteregimer som har vært tidligere, så er det ikke de som gjelder, men den nye avtalen.

NRK: Så de garantiene som har vært gitt fra 2004 til september 2009 er ikke lenger gyldige?

– De uttalelsene er ikke relevante nå, sier Kåss til NRK.

Småkraftforeneninga har hele tiden hevdet at det er krevende å stole på nye garantier når man samtidig avlyser tidligere gitte garantier. Nå skal ikke Stortinget formelt vedta overgangsreglene før vårsesjonen 2011, og Småkraftforeninga vil frem til dette endelige vedtaket, arbeide for at også de opprinnelige garantiene holdes.

Se link for hele saken.