Anleggsoppdrag for 200 mill. kr er satt på vent

Småkraftforeninga har beregnet at anleggsoppdrag for om lag 200 mill. kr er satt på vent på ubestemt tid i påvente av ny nettkapasitet i Sogn og Fjordane. Tallet tar utgangspunkt i det antallet saker som NVE har satt på vent i påvente av den nye Ørskog-Fardal linja. NVE opplyser at 25 konsesjonssøknader er satt på vent i første halvdel av 2008. Under forutsetning av at saksmengden er tilsvarende for andre halvdel av 2008 og det faktum at 75 nye saker er satt på vent i 2009, så er tilsammen 125 prosjekter nedprioritert i konsesjonssystemet frem til ny sentralnettskapasitet er på plass.
I sum medfører dette at anleggsoppdrag – graving, sprengning, rørlegging. m.v., for om lag 200 mill. kr er usatt på ubestemt tidf, noe som kan ramme anleggsbransjen i området hardt.