Frp ønsker å ta opp sertifikatsaken i Stortinget

Frps Kenneth Svendsen ønsker å holde sertifikatløftene, og vil arbeide med “alle midler” for å gi ordning tilbakevirkende kraft til alle som er blitt garantert sertifikater. Det var på et innslag NRK Nordland i går at Svendsen kom med disse klare uttalelsene. Bakgrunnen var en reportasje fra Nordland hvor medlem i Småkraftforeninga Geir Magnor Olsen uttalte at han følte seg lurt av politikerne til å satse 40 mill. kr på bygging av et småkraftverk. Olsen hadde ikke foretatt denne investeringen dersom han hadde visst at politikerne kom til å gå fra dette løftet.
Også Småkraftforeningas daglig leder ble intervjuet i samme innslag, sammen med nevnte Frp representant Kenneth Svendsen.

Frp sier forøvrig at de om kort tid vil ta opp saken i Stortinget.

Småkraftforeninga er glade for Frp sitt initiativ og vi forventer at overgangsreglene nå utvides slik at alle som ble lovet sertifikater faktisk får det. Så vidt vi kan skjønne er det et klart flertall i Stortinget for å få til dette. Krf har også vært tydelige på dette, sammen med Høyre og Venstre. Og i regjeringen vet vi at Sp også ønsket mer omfattende overgangsregler men møtte motbør blant de andre regjeringspartiene (Ap og Sv).

Gå til linken for å se TV innslaget.