Manglende nett fører til konkurser

Avisa Firda skriver i dag at bedriften Stongfjord Mekaniske AS, er konkurs. Stongfjord Mekaniske produserte blant annet Folketurbinen på oppdrag fra nettopp Folketurbinen AS. Syv ansatte mister dermed jobbene sine og det i et distriktsområde med begrensede jobbalternativer.
Bedriften sier at det ikke var mangel på oppdrag men pengemangel som førte til konkursen. Dette som en direkte følge av at mange småkraftprosjekter ikke fikk nettilgang og dermed ikke kunne fullføre turbinbestillingene sine. Bedriften hadde to bestillinger inne verdt flere millioner kroner og som ville ha sikret videre drift, men siden disse planlagte minikraftverkene ikke har nettilgang ble ordrene avlyst.

Det presiseres at selskapet Folketurbinen AS ikke berøres av konkursen til Stongfjorda Mekaniske.

Den manglende nettilgangen i Sogn og Fjordane får dermed direkte konsekvenser for næringsutviklingen i fylket.

Småkraftforeninga har advart mot dette utfallet lenge, og hvis den prekære nettsituasjonen i Sogn og Fjordane vedvarer, vil flere underleverandører kunne trues av konkurser.

Det tragiske er jo at det ikke er mangel på prosjekter men at lang saksbehandlingstid hos NVE i kombinasjon med manglende nettilgang når de en gang får konsesjon, gjør at markedet oppleves svært tregt.

Igjen er det distriktene som rammes da mange av leverandørbedriftene er små til mellomstore bedrifter etablert i distriktene. Alternative arbeidsplasser er mangelvare. Av den grunn har Småkraftforeninga bedt om et møte med næringsministeren så snart som mulig for å diskutere den alvorlige situasjonen.