Milliontap for kraftprodusenter i NO2

Montelpowernews melder i dag om at kraftprodusentene i det nye prisområdet NO2 vil tape store inntekter sammenlignet med øvrige prisområder. Montel skriver at prisen i de ti første dagene etter opprettelsen av nye NO2, har vært 47,50 EUR/MWh, mens tilsvarende snittpris i NO1 har vært 49,92 EUR/MWh. Dette gir en differanse på 2,42 EUR/MWh.

Hvis en ser på de to største aktørene Agder Energi og Lyse, så taper de tilsammen rundt 3 millioner kr per uke sammenlignet med NO1 prisene.

Småkraftforeninga mener at slike tapstall blir noe teoretiske all den tid man ikke vet hva prisene ville ha vært i et felles prisområde, og forskjellen mellom det gamle NO1 og NO2 var til dels betydelig større enn dette.

Uansett så er prisområder en konsekvens av ulike flaskehalser og i følge Statnett så vil de to prisomårdene NO2 og NO1 være skilt til man har utbedret forbindelsen til Sverige fra Sør-Norge.