Riksantikvaren har påklaget NVE konsesjon

Det er snart ingen grenser for hvor omfattende byråkratiet kan bli når det gjelder småkraftsaker. Saken gjelder konsesjonsbehandlingen av Geitåni kraftverk i Voss kommune. Etter at NVE ga konsesjon har Riksantikvaren varslet at de vil behandle spørsmålet om minstevassføring etter kulturminnelovgivningen (!). Den aktuelle fossen (Hovmannafossen) har sagntilknytning og kan derfor betraktes som et automatisk fredet kulturminne.
Hva så med selve sagnet? Vel her er det (elektronisk bevart for ettertiden):

“Garden er så gammel at den allerede er nevnt i Bjørgynjar Kalvskinn og i Diplomatarium Norvegicum i brev av 1 mars 1317. Etter sagnet ble den grunnlagt av fredløse. En hirdmann rømte med en kongsdatter inn i Bolstadfjorden med kongens folk etter seg. For å redde seg kløv de opp en stupbratt kløft ved en foss. Ingen våget å følge etter. Fossen er siden kalt Hoffmannafossen.
En naturlig, romslig og tør fjellhule med egen vannkilde ble deres første boplass på Bjørgo.”

I utgangspunktet er dette en sak for Asbjørnsen og Moe, men de er vel ikke aktive lenger så det er jo ikke annet enn naturlig at Riksantikvaren tar over.

Småkraftforeninga er uansett glade for at vi med dette kan bidra til at sagnet holdes ved like til glede for kommende generasjoner.