Eksporttoget går fra perrongen nå

Nationen.no melder om at mange EU land vil klare de ambisiøse målsetningene i EUs fornybardirektiv (jf. 20 20 20). Det kan være dårlige nyheter for Norges eksportmulighteter, selv om det fortsatt er tid til å utvikle Norge som en betydelig krafteksportør til EU området.
Problemet er imidlertid at for EU landene er forsyningssikkerheten vel så viktig som klimamålene, noe som har medført en tung subsidiering av blant annet vindkraftutbygginger.

Norges rolle som svingstangprodusent bli også mindre og mindre jo mer vindkraft som bygges ut. Vindkraftutbyggingene med det tilhørende supergridet i nordsjøen vil i stor grad bli forbeholdt nettopp vindkraften, og eksportvinduet på dette nettet vil trolig bli marginal.

Det er trolig også en overdreven tro blant norske politikere at vår magasinkraft er veldig etterspurt i Europa. Mye tyder på at ikke særlig mange land planlegger ut fra dette.

Vi kan imidlertid i større grad enn nå markedsføre den norske vannkraften som fortsatt kan spille en vesentlig rolle, men da må vi reklamere for dette med enda flere sjøkabler til særlig Tyskland (Nordsjøsiden) og ikke minst til England som seiler opp som den største vindkraftutbyggeren i Europa.