Forverret kraftsituasjon i Midt-Norge

Statnett har endret status på kraftsituasjonen i Midt-Norge fra normal til stramt. Dermed ligner situasjonen på det vi har vært vant til de siste årene, nemlig at Midt-Norge er et underskuddsområde.
Forsyningssikkerheten seiler igjen opp som hovedproblemet i NO3 området. Småkraft er en del av løsningen sammen med den omsøkte 430 kV linja mellom Ørskog-Fardal, som ligger til endelig avgjørelse hos OED.

Se link for mer info.