Lyser ut 14 stillinger

Energikonsernet Nordkraft Produksjon lyser nå ut tilsammen 14 nye stillinger. Økt småkraftsatsning er en av årsakene til denne etterspørselen etter ny kompetanse. I tillegg satser Nordkraft også kraftig på vindkraftutbygginger.
Dette viser med all tydelighet at utbygging av fornybar energi så som småkraft og vindkraft, har en klar sysselsettingseffekt og gjerne i næringssvake områder. Sysselsettingseffektene kommer i tillegg til økt forsyningssikkerhet og selvfølgelig ren energi.

Sett i et slikt lys er det nå presserende å innta disse tre faktorene (klima, forsyningssikkerhet og sysselsetting/bosetting) i definisjonen på hva som er samfunnsmessig nyttig (rasjonelt).

Dette mangler faktisk i dag når man blant annet diskuterer nye regler for fastsetting av anleggsbidrag.

Se link for mer info.