NVE omprioriterer

En saksbehandler hos NVE, som skulle ha konsesjonsbehandlet 6 småkraftprosjekter i Bjerkreimsvassdraget, skal i 8 måneder arbeide med miljøtilsyn. Problemet er at NVE ikke vil la noen andre overta disse sakene slik at konsesjonsbehandlingen er utsatt i minst 8 måneder.
Dette skjer til alt overmål etter at flere av prosjektene har vært til behandling hos kommunen, fylkesmannen og fylkeskommunen og etter at alle prosjektene er befart.

Det er således sluttbehandlingen av søknadene som nå utsettes.

Bjerkreim kommune, som ønsker en satsning på småkraftverk, er naturlig nok ikke tilfredse med denne situasjonen og har sendt et brev til NVE hvor de ber om en redegjørelse om NVEs ressursprioriteringer.

Også Småkraftforeninga synes dette er en underlig prioritering av NVE og selv om miljøtilsyn er viktig, så må konsesjonskøen få førsteprioritet hos NVE.