Vil ha 10 utenlandskabler fra 2015 – 2025

Montel Powernews melder om at styreleder Edvard Lauen i NorGer initiativet mener at det bør bygges overføringskapasitet tilsvarende 10 GW. Lauen mener det da må bygges ut 1 GW effektkapasitet årlig i perioden 2015-2025. Han mener at Norden vil ha et overskudd av energi og effekt i årene som kommer, og at det er en utfordring at effekt ikke teller i fornybarformelen slik den er utformet i dag.
NorGer er som kjent en sammenslutning av Lyse, Agder Energi og tysk/Sveitsiske EGL. De har allerede søkt om konsesjon for en kabel fra Sørvestlandet til Tyskland, men møter kraftig motbør fra Statnett og forsåvidt også Olje- og energiministeren som betrakter utenlandsforbindelsene som en del av sentralnettet.

Småkraftforeninga deler Lauen sitt syn på behovet for å bli kvitt et betydelig kraftoverskudd som gradvis vil bygge seg opp til rundt 20 TWh årlig frem mot 2020. Det vil være avgjørende å bli kvitt dette overskuddet for å unngå en priskollaps.