Går vi mot en kritisk fyllingsgrad?

Montel Powernews har snakket med to kraftanalytikere som er bekymret for kraftsituasjonen i Norge. Det er særlig dagens lave fyllingsgrad som bekymrer. Det er flere årskaer til den lave fyllingsgraden men begrenset import fra Sverige (kjernekraft) gjør at de norske magasinene tappes ned. En ytterligere kuldeperiode vil kunne gi en fyllingsgrad ned mot 5%, noe som begynner å bli kristisk.
Statnett avviser dette og sier at situasjonen ikke er bekymringsfull.

Småkraftforeninga mener det er grunn til bekymring og situasjonen med svært høye priser er neppe politisk akseptabel over tid. Vi vil se spotpriser på over en krone i neste uke, og det vil nok få mange til å reagere.

Sist vi hadde Midt-Norge problematikken høgt oppe på dagsorden var i 2003.
Problemene vil dukke opp hver gang det blir langvarige tørre og kalde perioder.

Statnett har søkt konsesjon på 420 kv Ørskog –Fardal (Sogn og til Sunnmøre).
Konsesjon er gitt og saka er anket til OED. Om denne linjen ble ferdigstilt ville det løst problemene som nå kommer til syne dvs. hver gang det blir langvarige tørre og kalde perioder.

Midt-Norge kunne da fått tilført effekt frå NO1 OG NO2.

I stedet vil trolig OED bruke hele dette året på ankebehandlingen.
Legg så til at byggetiden er ca. 3 år noe som innebærer at forbindelsen tidligst vil være på plass årsskiftet 2013-2014.

Det er også flaskehalser inn til Bergen og Oslo noe som er årsaken til at Norge nå er delt i fire prisområder.

Derfor trengs det politisk handlekraft for fjerne flaskehalsene. Småkraftforeninga mener også at ansvaret for forsyningssikkerheten ikke skal ligge hos Den norske turistforeningen, jf. rapportene om Sima-Samnanger 420 kv mot Bergen. Rapporter som til alt overmål ser bort fra en befolkningsvekst i Bergensområdet.