Norge melder inn mellom 30-40% kutt

Norge skal i løpet av januar melde inn sine utslippsreduksjonsambisjoner til FNs klimasekretariat. Miljøvernminister Erik Solheim antyder at Norge vil melde inn mellom 30 og 40% kutt, og gjerne det høyeste.
Småkraft en del av løsningen.

Solheim ble også spurt om motstanden mot kraftlinjen Sima-Samnanger.

– Å bygge ut ny fornybar energi i Norge i dag gir bare mening hvis den går til eksport eller til å bygge ut ny industri. Fornybar energi i seg selv fører bare til billigere strøm og mindre insentiv til å energieffektivisere, sier Solheim. – Det kreves også kraftlinjer, så vi må avveie verdiene mot hverandre. Det finnes ikke ny fornybar energi som er helt uten problemer, det er lokal motstand mot vind og vannkraften har nådd sin grense for utbygginger.

Også statens fagorganer er bekymret for klimatiltakenes effekt på naturen.

– Vi i DN presser på for å få effekten på naturen inn i vurderingen av tiltak som bioenergi, småkraftverk og vindmøller. Dersom negative virkninger for naturmangfoldet ikke tas med i regnestykket, risikerer vi klimatiltak som gjør mer skade enn gagn, sier Janne Sollie, direktør i Direktoratet for naturforvaltning (DN) til NTB.

Les mer i Teknisk Ukeblad (link).