Utsetter investeringer

I siste nummer av Energi går det fram at nettselskapene tjener mest på å utsette investeringene så lenge som mulig, og når de først investerer så er det så lite som mulig. En slik tilpasning kan neppe sies å være spesielt fremtidsrettet. Det innebærer at det blir vanskelig å etablere en kapasitet for fremtiden, siden det vil gi en lite lønnsom overkapasitet på kort sikt.
Undersøkelsen som er foretatt i regi av Energi Norge, viser også at nettselskapene blir tvunget til investeringer gjennom lover og regler. Dette vil forsterkes med den nye tilknytnings- og investeringsplikten som gjelder fra i år.

Småkraftforeninga mener det er hovedproblem at nettselskapene regner investeringene som utgifter og ikke som langsiktige investeringer. Det korrekte er derimot at kostnadene er lik årlige avskrivningene på investeringene samt rentekostnader.

Småkraftforeninga mener imidlertid at nettselskapene må få adgang til en høyere inntektsramme som vil hindre dagens negative incentiver for etablering av temporær overkapasitet, men under forutsetning av at de økte inntektene faktisk nyttes til å bygge nett, og under forutsetning av at nettselskapenes monopolsitasjon også innebærer et betydelig samfunnsansvar ovenfor den kanskje aller viktigste infrastrukturen vi har i landet.