NorNed ute av drift

Sjøkabelen til Nederland er ute av drift. I følge Montel Powernews så skyldes dette en feil på nederlandsk side. Den nederlandske systemoperatøren Tennet har ikke oppgitt hva feilen er eller når kabelen kommer i drift igjen.
Blir kabelen nede over tid forventes kraftprisen i NO2 området å synke pga. begrenset overføringskapasitet.