Sjøbaserte anlegg kan ikke erstatte luftspenn

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen forsvarte luftspenn på land i Stortinget i dag. Høyres Bjørn Lødemel ønsker som kjent sjøkabling som et alternativ til luftspenn, blant annet på strekningen Ørskog-Fardal. Dette ble tilbakevist av Olje- og energiministeren i Stortinget i dag. Statsrådens begrunnelse, som også Småkraftforeninga har pekt på, er at sjøkabler er sårbare for feil og at lang nedetid må påregnes ved feil.
Det er dessuten nå kjent at linja ikke vil bli realisert i 2013 som planlagt men at den tidligst kommer i drift i 2014.

Som kjent er det innført en tilknytnings- og konsesjonsbehandlingsstopp i regionen i påvente av linja. Dermed ser det ut til at neste oppkobling av et småkraftverk i Norges viktigste småkraftfylke, tidligst vil kunne skje i 2014.