Ute av drift i flere uker

Statnett melder om at NorNed kabelen vil være ute av drift i flere uker. Feilen oppstå 29. januar og er lokalisert til om lag 60 km utenfor kysten av Nederland. Feilen undersøkes videre men Statnett opplyser at detkan se ut til at kabelen vil være utilgjengelig flere uker før forbindelsen kan kobles inn igjen.
Småkraftforeninga mener dette illustrerer den største svakheten ved sjøkabler, nemlig at det gjerne tar flere uker å rette feil. Nå er det jo ikke andre alternativer enn sjøkabler når det gjelder å krysse lange havstrekk, men overført til sentralnettsdiskusjonen i Norge, så vil det være helt uaktuelt å ha en potensielle nedetid på flere uker. Det er således et åpnet spørsmål om bruk av sjøkabler i sentralnettet innenlands kan ivareta innenlands forsyningssikkerhet på en god nok måte.