Fortsatt byråkratisk rapportering

Som kjent skal det rapporteres forbruksavgift på eget forbruk. Småkratfforeninga har tidligere tatt opp saken med Tollvesenet uten å få gjennomslag for en enklere rapportering.
Poenget er at selv om man ikke har eget forbruk må man likevel rapportere inn dette annenhver måned. Som et minimum burde man lage to skjemaer (maler hvor man skiller på kraftverk med og uten privatuttak).

Småkraftforneinga vil gjøre et nytt fremstøt mot Tollvesenet slik at rapporteringsrutinene blir enklere og mindre byråkratisk