NVE reviderer ressurskartleggingsdatabasen

NVE har akkurat startet arbeidet med å revidere ressurskartleggingsdatabasen for småkraftverk. Både kostnadsgrunnlag og hydrologi skal revideres og det tas sikte på å øke kvaliteten på dataene vesentlig.
Som kjent er dagens kostnadsnivå fra 2004 noe som opplagt gir en underestimering av utbyggingskostnadene og dermed gir et for stort potensiale.

NVE har ikke oppgitt når revisjonen er feridg men forhåpentligvis foreligger den oppgraderte databasen mot slutten av året.