Statnett positive til Tonstadutvidelse

Sira-Kvina ønsker å utvide Tonstad med et pumpekraftverk på 1000 MW. Statnett har nå vurdert søknaden og de er positive til planene, og særlig det faktum at reguleringsevnen øker.
Sira-Kvinas anlegg må sannsynligvis ses i sammenheng med NerGer og ikke minst NorLink planene, hvor nettopp effekten fra et 1000 MW punpekraftverk kan bli gull verdt i det europeiske regulermarkedet. Både NorGer og NorLink er planlagt med en kapasitet på 1400 MW (det dobbelte av NorNed). Det vil passe bra for et pumpekraftverk på Tonstad som da kan utnytte prisvariasjonene maksimalt, og som vil fylle opp store deler av denne nye kapasitetet.