Faktura fra Markedskraft skal IKKE betales

Småkraftforeninga har tidligere informert om at Markedskraft ved en feil sendte ut kredittnotaer og ny faktura for innbetaling av LEC salg for september 2009. Markedskraft opplyser nå at mottatt faktura IKKE skal betales da det er kun en annulering av tidligere mottatt kredittnota datert 22.01.2010.
Dette til orientering.