Lødemel skeptisk til Statnett

I gårsdagens Firda kommer stortingrepresentant Bjørn Lødemel (H) med kritikk av Statnett. Lødemel sier rett ut at han frykter at Statnett skal stenge nettet for å tvinge frem den planlagte 420 kV linja. Lødemel er en varm tilhenger av kabling. Lødemel kommer også med en noe oppsiktsvekkende uttalelse hvor han hevder at ikke all strømmen må innom sentralnettet. Her mener Småkraftforeninga at Lødemel er på gyngende grunn og vi viser til at Ohms lov verken er vedtatt eller kan endres av Stortinget.
Småkraftforeninga og Lødemel har forsåvidt samme mål, nemlig å få tilknyttet alle de gryteklare småkraftverkene i regionen, men vår holdning er at kabling og særlig sjøkabling, er et blindspor siden forsyningssikkerheten blir vesentlig dårligere med sjøkabel enn luftspenn.

Det er videre slik at det jo er nettopp kablingsinnspillene til blant annet Lødemel som gjør at OED har utsatt klagebehandlingen til etter sommerferien, noe som i følge Statnett gjør at linja blir tidligst realisert i 2014.

Lødemel sier at han vil ta opp problemstillingen i Stortingets spørretime i morgen.