Lødemel med spørsmål til Olje- og energiministeren

Medlem i Energi- og miljøkomiteen Bjørn Lødemel (H) stiller i dag spørsmål om tilliten til Statnett i forbindelse med den planlagte linja mellom Sima-Samnanger. Lødemel har stilt følgende spørsmål:
“I ein leiarartikkel i Bergens Tidende 19. januar 2010 blir det stilt spørsmålsteikn med Statnett sitt truverde når det gjeld utbygginga av den planlagde 420 kV lina i Hardanger. Bergens Tidende har ved eit anna høve vist til at kommunikasjonsdirektøren i Statnett, på NRK, hevda at linenettet til Bergen var raudglødande medan avisa kunne dokumentere at det var god kapasitet på linenettet, sjølv i ein kuldeperiode. Dette er øydeleggande for tilliten til Statnett. Kva vil statsråden gjere for å gjenopprette tilliten?”

Småkraftforeninge vil legge ut svaret så snart det foreligger.

Se link for mer info om spørretimen i dag (pkt 18).

Spørretimen sendes også på Stortingets nett-tv fra kl 1000 i dag:
http://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Stortinget-akkurat-na/Nett-TV/