Riis-Johansen svarte Lødemel

Olje- og energiministeren har akkurat svart på Bjørn Lødemel sine spørsmål i Stortingets spørretime i dag. Lødemel ga uttrykk for at han både er kritisk til nettutbygginger og prissoner som flaskehalshåndteringsverktøy.
Statsråd Terje Riis-Johansen svarte at nettopp et mangelfullt nett gjør det nødvendig med prissoner, og at det ikke går ann å være i mot både nettutbygging og prissoner samtidig.

Småkraftforeninga er helt enig med Riis-johansen i denne saka, og mener som statsråden, at manglende satsning på nettutbygging over lang tid, gjør at vi i dag har store problemer med overføringskapasiteten og at man derfor må innføre prissoner som håndterer den manglende nettkapasiteten.

Det er også slik at planlegging av nettkapasitet må ta utgangspunkt i topplaster og ikke gjennomsnittslast. Det er jo i topplastperiodene det er mest kritisk å få frem kraften.