Ny kontaktperson hos Greenstream

Småkraftforeninga har som kjent en avtale med Greenstream vedrørende omsetning av LEC-sertifikater til England. Vår kontaktperson gjennom noen år Kristian Gautesen har nå sluttet og ny kontaktperson i GreenStream vedrørende LEC er Catarina Luoro. Hennes mailadresser er:
Catarina.Louro@greenstream.net

tlf; 67107222