Riis-Johansen sier trolig ja til Sima-Samnanger

NRK melder i dag om at olje- og energiminister Terje Riis-Johansen trolig sier ja til luftspenn over Hardanger. Småkraftforeninga støtter Riis-Johansen sin holdning og peker på at det ikke finnes noen reelle alternativer til luftspenn som på en tilfredsstillende måte ivaretar forsyningssikkerheten til Bergen og andre områder.
Småkraftforeninga regner med at han vil konkludere på tilsvarende måte i Fardal-Ørskog saken, og at han kvitterer også den linja ut så snart som mulig slik at småkraftetableringene ikke forsinkes mer enn absolutt nødvendig.

Se link for mer info.