Småkraftforeninga møtte Raymond Johansen

Småkraftforeninga hadde i dag et møte med Arbeiderpartiets partisekretær Raymond Johansen. Småkraftforeninga ga Johansen en generell innføring i småkraftbransjen, inkludert distriktsprofil, lokal verdiskaping og som leverandør av CO2 fri kraft.
Småkraftforeninga tok opp nettsituasjonen, både den akutte tilknytningsstoppen i Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Hordaland og Nordland og behovet for en generell oppgradering i store deler av landet forøvrig og ikke minst til utlandet.

Johansen var særlig opptatt av forholdet mellom innenlandforbruk og eksport og det er ikke noen hemlighet at Johansen har uttrykt skepsis til norsk krafteksport men han var i stand til å se situasjonen også fra vår vinkel.

Småkraftforeninga mener at økt kabling er en forutsetning for fornybar satsningen i Norge, samtidig som at eksporten aldri vil bli så omfattende at den vil redusere kraftkrevende industri sine rammevilkår.