Statnett m.fl. hevder at økt anleggsbidrag gir økt sertifikatpris

Flere tunge organisasjoner lobber nå tungt for å få gjennomslag for nye utvidede anleggsbidrag. På den måten vil produsentene betale vesentlig mer for tilknytning av småkraftverkene.
Statnett hevder at det er marginalkostnaden for vindkraft som vil bestemme sertifikatprisen og at sertifikatprisene vil for de fleste småkraftverk være høyere enn anleggsbidraget.

Småkraftforeninga er skeptisk til denne måten å regne/argumentere på. For det første er ikke sertifikatene en realitet, og hva om de ikke kommer? Vi vet det er valg i Sverige til høsten og det er usikkert hva som vil skje dersom det blir regjeringsskifte. Dernest er det en usikker forutsetning at det vindkraftverkene som vil utgjøre den marginale tilknytningskostnaden. Hva om det ikke blir etablert nye vindkraftparker?

Uansett så har det liten hensikt å innføre et nullsumspill med sertifikater og anleggsbidrag, når hele poenget med sertifikatene var å gi et netto tilskudd til produsenter av ny fornybar energi.

Småkraftforeninga vil advare mot å bygge op et nytt regelverk knyttet til en sertifikatordning som ennå ikke er spikret. Det vil være langt mer fornuftig å vente til 2012 før man foretar endringer i anleggsbidragsreglene.