Anleggsbidrag og konsesjonsplikt fordelingsanlegg

Som kjent foreligger det endrede regler for fastsettelse av anleggsbidrag og vedrørende dagens konsesjonsfrihet for etablering av lavspent fordelingsnett. Det som er vikitig å merke seg å så måte er at frem til eventuelle endringer i regleverket, gjelder dagens regler.
Det betyr i klartekst at inntil videre kan man ikke inkluderer investeringer i det maskede nettet i anleggsbidraget. Og inntil videre kan man ikke kreve konsesjon for etablering av lavspent fordelingsnett (under 1000 V).

Alle som blir forespeilet noe annet fra nettselskaper og andre, må vise til at dagens regler gjelder til nye regler formelt er vedtatt, dvs. at ny forskrift eller forskriftsendring faktisk har tatt til å gjelde.

Det er også verdt å nevne at regelendringene uansett ikke vil få tilbakevirkende kraft.