Look to Nord-Trøndelag

Fylkestinget i Nord-Trøndelag har lagt ut dokumentet “Strategi for små vannkraftverk i Nord-Trøndelag” ut på høring. Undertittelen er “Status-muligheter-interesser-strategier”.
Småkraftforeningas foreløpige vurdering er at dette plandokumentet skiller seg klart fra andre tilsvarende planer, ved at småkraftens positive egenskaper og virkninger faktisk er vurdert.

For det første skal planen inngå i fylkets og kommunenes klima- og energiplaner. Dette burde være en selvfølge men det er førset gang Småkraftforneinga har sette dette. Dernest vurderes småkraftutbyggingene betydning i distriktspolitikken. Videre er samlet potensial vurdert og plandoukmentet inneholder en oversikt over alle prosjektene i fylket og status mht. konsesjonsbehandling mv.

Viktige temaer som nettilknytning, behov for nettutbygging er også tatt med.

Planen inneholder selvsagt også forhold som miljøkonsekvenser, vernede vassdrag mv.

I det hele tatt synes dette å vær den mest balanserte planen som er produsert til nå.

Planen ligger på Nord-Trøndelag fylkeskommunen sine hjemmesider