Stiftingsmøte Småkraftforeninga Hordaland

Den 2. mars inviteres det til stiftingsmøte av lokallaget Småkraftforeninga Hordaland. Møtet finner sted på Rosendal Fjordhotell 2. mars kl 1430.
Dermed vil Småkraftforeninga få sitt tredje lokallag. Fra før er Småkraftforeninga Sogn og Fjordane og Småkraftforeninga Møre og Romsdal operative.

Hensikten med lokallag er å etablere en møteplass for erfaringsutveksling og lokal påvirkning. Erfaringene med lokallagene i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal er gode. Disse miljøene har klart medvirket til at flere har realisert kraftverkene sine.

Kontaktperson er Lars Emil Berge:

mob. 991 50 737
tlf 53 47 99 77
larsemil.berge@knett.no