Fortsatt store prisforskjeller på kraften

Kraftnett meldte i går om en prisforskjell på 17,5 øre/kWh mellom Midt-Norge og Sør-Norge. Som vi har referert fra tidligere så skyldes prisforskjellene manglende overføringskapasitet mellom de ulike elspotområdene i Norge. Og som Olje- og energiministeren helt korrekt forklarte Bjørn Lødemel nylig, så skyldes det nettopp begrensningene i overføringskapasiteten, og som er den direkte årsaken til at man har delt landet inn i fire prisområder.
Prisforskjellene vil vedvare til ny overføringskapasitet er etablert feks Fardal-Ørskog og Sima-Samnanger – for å nevne de to mest aktuelle.

I følge Montel så tror Total Energi på prisrekord i Oslo neste i NO1 området (Bergen-Oslo) neste uke. Selskapet satte i dag opp prisen på standard variabel kraft til 73,40 øre/kWh i uke ni.

Den foreløpige prisrekorden for NO 1 etter at Norge ble delt inn i fire prisområder er 75,78 EUR/MWh (ca. 63 øre/kWh). Den ble satt 1. februar.