Rogaland har startet arbeidet med småkraftplan

Rogaland fylkeskommune er i oppstartsfasen i utarbeidelse av Regionalplan for små vannkraftverk. Dermed er nok et fylke i gang med å utarbeide en småkraftplan. Fra før har Hordaland vedtatt sin plan, mens Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Nordland fylkeskommuner arbeider med sine planer.
Møre og Romsdal har gått i tenkeboksen, mens altså Rogaland har startet så vidt opp sitt arbeid.

Småkraftforeninga tar sikte på å gi innspill til også dette arbeidet.