Småkraft og nett

Energiakademiets seminar “Småkraft og nett” er i gang. Småkraftforeningas daglige leder Bjørn Lauritzen skal holde et innlegg som tar for seg bransjeutfordringer, nye arenaer for samarbeid og bransjens ønsker for utstyrsutvikling.
De nye anleggsbidragsreglene vil bli tatt opp i innlegget.

Innlegget er lagt ut i dokumentbasen (se link).