Høyesterett avviste Elkems anke

Dermed blir lagmannsrettsdommen stående hvor altså Vegard Birkeland er tilkjent kr 460 000 i året til evig tid. I utgangspunktet mente han at erstatningen skulle vært det dobbelte, men sammenlignet med utgangspunktet er han og de andre grunneierne likevel godt fornøyd.
– Det fine er at vår sak blir en brekkstang for alle med fallretter i Norge, sier han til Stavanger Aftenblad.

Grunneierne er de første i landet som får erstatning basert på markedsverdi. Striden om hvor mye de fire grunneierne langs Maldalselva skulle få betalt for vannet, har versert i rettsapparatet i flere år. Striden har stått om de skulle få erstatning utmålt etter den såkalte naturhestekraftmetoden, eller om erstatningen skulle regnes ut etter hva grunneierne ville tjent om de selv bygde ut elva.

Lagmannsretten har slått fast at det siste skal legges til grunn. Elkem anket saken til Høyesterett, men anken ble nylig avvist.

Det første tilbudet fra Elkem var en engangssum på 1,5 millioner kroner, men det mente elveeierne var et skambud. Nå må Elkem betale de fire 1,6 millioner kroner i året – til evig tid.

Vegard og broren Sondre – som har hver sin gård i Maldal – får 460.000 kroner årlig. Tredjemann får 360.000 og den fjerde får 200.000 kroner årlig.

– Det er slutt på tiden da de store kraftselskapene kunne by grunneierne på kake og kaffe, og gi dem en slikk og ingenting for en signatur, sier Birkeland.

Småkraftforeninga mener at saken er særs viktig for distriktene og som Birkeland selv sier, så er det slutt på den tiden da fallrettter kunne erverves for perler og glansbilder.

Se link for mer info.