Interpellasjon fra Grimstad (Frp)

Stortinget har debattert en interpellasjon fra Frps Oskar Jarle Grimstad. Grimstad tok opp den høyere kraftprisen i Midt-Norge og ville ha svar på hva regjeringen vil foreta seg for å jevne ut prisforskjellene. En rekke av Norges ledende energipolitikere kastet seg inn i debatten så som Ketil Solvik Olsen, Erling Sande og ikke minst Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.
Det vil ta for mye plass å referere hele interpellasjonsordskiftet, og det vises til Storingets hjemmsider for et fullstendig referat (saken kommer nesten til sist i referatet.

Enjoy!

! En interpellasjon skiller seg fra et vanlig spørsmål ved at andre kan delta i debatten !