Gratis NVE seminar 16. mars

Norges vassdrags- og energidirektorat arrangerer et dagsseminar om småkraftutbygginger 16. mars i Haugesund. NVE seminaret er en del av Småkraftdagene 2010 og blir avholdt på Rica Maritim Hotell.
NVE – Program tirsdag 16. mars – NVE småkraftseminar i Maritim hall

09.00-10.00 Registrering og kaffe
10.00-10.30 Innleiing med status for FoU
10.30-11.10 Rammer for NVE si konsesjonshandsaming.
11.10 til 11.55 Hydrologi – ressursgrunnlaget for små kraftverk. Kvifor hydrologiske utredningar?
11.55 til 12.15 Oppsummerande spørsmål
12.15-13.15 Lunsj
13.15 til 13.35 Grøne sertifikat
13.35 til 14.00 Småkraftverk og klima
14.00 til 14.30 Finansiering, rentemaknaden og rentesikring
14.30 til 15.00 Oppsummerande spørsmål
15.00-15.30 Pause
15.30 til 16.00 Tilknytningsplikt og nett
16.00 til 16.45 Teknisk – økonomisk Dimensjonering av små vasskraftverk.
16.45 til 17.30 Miljøtilsynet sine erfaringer med små kraftverk i bygge-og driftsfasen.
17.30 til 18.00 Oppsummerande merknader og spørsmål

Påmelding gjøres vie felleslink til Småkraftdagene 2010 (se link).