Bergen kan miste strømmen

Energidirektør i BKK Wenche Teigland, sier til NRK at vannstanden er alarmerende lav. Målingene viser at vannstanden i magasinene er på et historisk minimumsnivå. Teigland sier at vi har ikke sett denne situasjonen på 40 år. I verste fall kan Bergen og store deler av Hordaland stå uten strøm.
Småkraftforeninga har advart mot denne situasjonen i hele vinter og ber nå Olje- og energiminsiteren om å stadfeste konsesjonen på linja mellom Sima og Samnanger. Vi ber også en tilsvarende stadfesteing av Ørskog-Fardal linja slik at hele vestelandet kan få en bedre forsyningssikkerhet i årene som kommer.

Store deler av Vestlandet har i dag en utilfredsstillende forsyningssikkerhet som følge av manglende nettinvesteringer over flere år. I tillegg til å true forsyningssikkerheten hindrer den manglende linjekapasiteten lokal næringsutvikling, og flere bedrifter merker dette på kroppen.

Småkraftforeninga mener at man ikke kan behandle kritisk infrastruktur på en så lemfeldig måte som det man gjør i dag.