Kraftpris mandag: 1,23 kr/kWh i Oslo

Og 4,1 kr/kWh i Midt og Nord-Norge. Årsaken til disse høye prisene er selvsagt kombinasjonen kaldt vær og manglende overføringskapasitet mellom landsdelene.
Det er nå tydeig for de fleste at man må planlegge forbruket ut fra topplastperioder og ikke middelverdier. Det er også tydelig at investeringer i nettkapasitet har vært forsømt i mange år.

Akkurat det kan Olje- og energiministeren gjøre noe med ved å opprettholde konsesjonene til Sima-Samnanger og Ørskog-Fardal.

Disse linjene vil ikke avhjelpe den bortimot prekære kraftsituasjonen som Norge styrer mot, men vil kunne bedre forsyningssikkerheten i store deler av landet.

Se link for prisinfo.