NorNed feil lokalisert

TenneT, som er den nederlanske systemoperatøren, har lokalisert feilen på NorNed kabelen. Feilen ligger om lag 70 km til havs, og reparasjonen er avhengig av et kabelleggingsskip er på plass.
Det vil trolig ta en god stund før feilen blir reparert.

NorNed kabelen er viktig for å eksportere/importere kraft fra/til Sør-Norge.

Se link for mer info.