Dyrere å koke potene enn å kjøpe dem

Hvis man skal koke poteter i Midt og Nord-Norge så vil kokekostnadene overstige innkjøpsprisen. Det forutsetter imidlertid timesavregning og ikke gjennomsnittsavregning, og gitt at man koker potetene på formiddagen.
Potetkoking kostet følgende i går mellom kl 10-11:
(forutsetter et kokeforbruk på 2 kW)

NO3 – 27 kr – Midt og Nord-Norge
NO1- 5 kr – Førde-Oslo
NO2- 2 kr – Sør-Norge

Potetprisen er til sammenligning 12,90 kr (i rå tilstand).

Eksemplet viser at kraftprisene svinger voldsomt og at peak-prisene er ekstreme.