Nytt prisområde fra 15. mars

Statnett varsler et nytt prisområde på Vestlandet (NO5) fra 15. mars. Det nye området omfatter nordvestre delene av Rogaland, vestre deler av Hordaland og hele Sogn og Fjordane.
Samtidig markerer Statnett hele dette området med gult dvs. at kraftforsyningen er stram. se: http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Produksjon-og-forbruk/Kraftsituasjonen/

Småkraftforeninga mener dette viser at kraftkrisa brer om seg. Å dele inn landet i ytterligere ett prisområde viser at situasjonene er alvorlig. Likevel er bruken av prisområder kun et temporært nødtiltak som ikke løser de underliggende problemene som er manglende overføringskapsitet og redudusert kraftproduksjon.

Nå må Regjeringen komme på banen med konkrete planer for hvordan kraftforsyningen i Norge kan bedres og vi forventer at de omsøkte sentralnettsprosjektene nå får grønt lys fra OED.