Fyllingsgraden nærmer seg 40%

Gjennom veka gjekk fyllingsgraden ned med 3,3 prosenteiningar mot 3,4 prosenteiningar veka før. Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarande tidspunkt for åra 1990-2007 var 55,6 prosent.
Høgast magasinfylling hadde Vest-Noreg (område 2) med 45,1 prosent, mens Sørøst-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 36,0 prosent. Midt- og Nord-Noreg (område 3) hadde ein fyllingsgrad på 43,8 prosent.

2010 Veke 7
Område Relativ
fyllingsgrad og endring
Heile landet 40,9 – 3,3
Område 1 36,0 -3,7
Område 2 45,1 -3,6
Område 3 43,8 -2,8

*Tal ved utgangen av veka

Se link for mer info.