Riis-Johansen orienterer om kraftkrisa i dag

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen innkaller til pressekonferanse om kraftkrisa kl 1530 i dag. Det opplyses at både Statnett og NVE vil være tilstede.
Småkraftforeninga kommer tilbake med mer info, men kan vi allerede nå anta at det vil dreie seg om oppstart av to gasskraftverk i Midt-Norge?

Pressemøte vil bli videooverført, se link.