Riis-Johansen vurderer gasskraft

På dagens pressekonferanse gikk Terje Riis-Johansen langt i å antyde at han vil godkjenne en dispensasjonssøknad om å starte de to mobile gasskraftverkene. Han var videre innstilt på å øke investeringene til nettutbygging og å øke kraftproduksjonen særlig i Midt-Norge.
Konsernsjef i Statnett Auke Lont var dessuten svært ukomfortabel med forsyningssikkerheten til Bergensområdet. Lont var også veldig tydelig på at en sentral del av løsningen på dagens anstrengte kraftsituasjon i første rekke er Ørskog-Fardal linja og Sima-Samnanger linja. Disse to linjene er en forutsetning for å redusere prisforskjellene mellom Sør- og Midt-Norge, samt for å bedre forsyningssikkerheten til Bergen.