Høringsuttalelse småkraftplan

Småkraftforeninga har avgitt en svært positiv høringsuttalelse gjeldende Nord-Trøndelag fylkeskommunes strategiplan for småkraftverk. Det som skiller denne planen fra andre tilsvarende planer, er at den er balansert ved at den også vurderer positive virkninger av småkraftutbygginger.
Planen angir til og med et helt konkret mål for småkraftetableringer, og planen ønsker at det skal etableres 800 GWh med småkraft innen 2030.

Småkraftforeninga har som kjent vært skeptisk til slike planer tidligere, men denne planen vil etter vår mening bidra til en balansert småkraftpolitikk i Nord-Trøndelag.

Nord-Trøndelags fylkeskommune sin plan bør nyttes som mal for andre tilsvarende planer og de som allerede har utarbeidet en plan bør bruke planen ved planrevisjoner.

Småkraftforeningas uttalelse er lagt ut i dokumentbasen, og finnes ved å følge linken.