Møre og Romsdal Senterparti ønsker omkamp om sertifikatene

Fylkesårsmøtet i Møre og Romsdal Senterparti vedtok i går en resolusjon om at alle småkraftverk bygd etter 2004 skal få ta del i det kommende sertifikatmarkedet. Selve resolusjonens formulering er slik:
“Årsmøtet i Senterpartiet i Møre og Romsdal krever at tidlegere gitte lovnader om at alle små- kraftverk som er bygde etter 2004 må vere med i ordninga med grønne sertifikat frå den dag ordningen trådte i kraft. Mange har pantsatt gard og grunn for å realisere utbyggingen, og utan grønne sertifikat som har vært lovet av et samlet Storting, kan de bli et lett bytte for kapitalinteressene. Her må Senterpartiet vise handlekraft.”

I klartekst betyr dette at Senterpartiet Møre og Romsdal ønsker å fjerne 1 MW begrensingen som ble annonsert av Riis-Johansen i november i fjor, og slik at alle småkraftverk under 10 MW skal bli sertifikatberettigede.

Fylkesårsmøtet vil også ha en fortgang i Ørskog-Fardal linja og ber Olje- og energiministeren om en rask klagebehandling.

Småkraftforeninga er glade for Senterpartiets resolusjon og vi vil ta med oss resolusjonen i det videre arbeidet med å utvide sertifikatordningen.

Se link til hele resolusjonen.