Småkraftforeninga orienterte Nærings- og handelsdepartementet

Småkraftforeninga var i dag i Nærings- handelsdepartementet og ga en generell orientering om småkraftens rolle som næringsutvikler i distriktene. Statssekretær Pål Julius Skogholt deltok sammen med en rådgiver fra departementet.
Småkraftforeninga vektla den anstrengte nettsiuasjonen på Vestlandet og fikk forståelse av at næringsdepertmentet var godt orientert om situasjonen. Småkraftforeninga fikk også det inntrykket at orienteringen var nyttig og at særlig nettproblematikken i Sogn og Fjordane/Sunnmøre og Hordaland må få en rask løsning.

Vi kom naturlig nok innom de høye kraftprisene, og Småkraftforeninga presiserte at en situasjon med prisområder og dermed ulike kraftpriser, vil bestå helt til overføringskapasiteten mellom prisområdene bedres.