Statnett har søkt om dispensasjon

Statnett har nå sendt søknad til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om dispensasjon fra konsesjonsvilkårene for oppstart av reservekraftverkene på Tjeldbergodden og Nyhamna. Hensikten er å kunne benytte reservekraftverkene i tilfelle feil i kraftsystemet som forsyner Midt-Norge med strøm.
Bakgrunnen for søknaden er den stramme kraftsituasjonen i området.

Småkraftforeninga skal ikke mene mye om mobile gasskraftverk men dette er jo uansett ingen varig løsning.

Det som imildertid er en varig løsning er å realisere de planlagte kraftlinjene i området i tillegg til å legge til rette for ny produksjon.

Se link for mer info.