Frp med spørsmål til Olje- og energiministeren

Det er i dag spørretime i Stortinget og Frp har formulert to spørsmål til Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen. Både Oskar Jarle Grimstad og Ketil Solvik-Olsen har kommet med spørsmål (under):
17. Fra Oskar Jarle Grimstad (FrP) til olje- og energiministeren
I forbindelse med behandling av St.prp. nr. 37 for 2008-2009 vedrørende finanskrisepakken foreslo Fremskrittspartiet økt støtte til utbygging av fornybar energi i Midt-Norge. Denne vinteren har for alvor vist behovet for mer kraft i Midt-Norge. Vil statsråden nå sørge for at det kanaliseres økte midler til utbygging av (fornybar) energi, samt vurdere å etablere et støtteprogram for slik utbygging i spesielle geografiske områder, denne gangen direkte knyttet til Midt-Norge-regionen?

18. Fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren
Kraftsituasjonen er anstrengt flere steder i landet og statistikken viser at mange av vannmagasinene har laveste fyllingsgrad på mange år. Da Senterpartiet var i opposisjon fremmet de et forslag om å innføre krav til magasinfylling i vannkraftverk på ulike årstider. Hvordan har statsråden fulgt dette opp i regjering, og hvordan vil statsråden sikre og unngå problemer med forsyningssikkerheten denne våren, som følge av tomme vannmagasin?

Småkraftforeninga vil legge ut svaret fra Riis-Johansen når det foreligger.

Se link til spørretimen.